Důležité upozornění pro žadatele o občanský průkaz a cestovní dokladDůležité sdělení ze dne 18.11.2015

Zobrazit sdělení

Na základě přechodných ustanovení novely zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech nebude možné v období od 15. 12. 2015 do 31. 12. 2015 podat žádost o vydání dokladů se strojově čitelnými údaji/biometrickými údaji, ani tyto doklady převzít.

 

Občanské průkazy
V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ani je předat. V této době může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek. V tomto případě nemá občan povinnost požádat současně o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.


Cestovní doklady
V době od 15. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji ani jej převzít.
V době od 10. prosince 2015 do 31. prosince 2015 nelze u zastupitelského úřadu podat žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ani jej převzít.
 

Dotazníkové šetření pro tvorbu strategického plánu rozvoje městaDůležité sdělení ze dne 5.11.2015

Zobrazit sdělení

Dotazníkové šetření pro tvorbu strategického plánu rozvoje města

Vážení občané,

termín uzávěrky dotazníkového šetření pro tvorbu strategického plánu rozvoje města je prodloužen.

Anketu lze vyplnit on-line

http://www.survio.com/survey/d/M3P3X3K1H5Y7O7X4N?preview=1,

nebo v listinné podobě na sběrných místech (Městské informační centrum Holešov, Městský úřad Holešov, Městská knihovna Holešov) - do 20. 12. 2015.

Pokud uvedete své jméno, příjmení, kontakt - bude váš anketní lístek zařazen do slosování o vstupenky na reprezentační ples města.

 

Hlášení městského rozhlasuPoslední hlášení ze dne 25. a 26. listopadu 2015

ZobrazitPřehrát

Stáhnout hlášení ve formátu WAV.

Středisko volného času TYMY vás srdečně zve na Rozsvícení vánočního stromu na zahradě TYMY ve Všetulích, které se uskuteční ve čtvrtek 26. 11. 2015 v 16.30. Můžete se těšit na vystoupení dětských folklorních souborů z Hané a Valašska. Konkrétně na Zrníčko, Malá Rusava a Jabloňka.

 

 

Dívčí fotbalový klub Holešov zve příznivce dívčí kopané na dva podzimní turnaje:

28. listopadu pořádá v hale 1. ZŠ Holešov turnaj žákyň a mladších žáků v kopané;

6. prosince ve stejné hale proběhne již 8. ročník mezinárodního Mikulášského turnaje za účasti týmů z Polska a Slovenska. Obě akce začínají v 9 hodin a jejich tradiční součástí je podpora handicapovaných sportovců a zdravotně znevýhodněných osob.

 

V sobotu se konají na náměstí Dr. Ed. Beneše vánoční trhy a rozsvěcování vánočního stromku. Jarmark začne v devět hodin ráno a potrvá do čtyř hodin odpoledne. Během celého dne bude atmosféru na náměstí doplňovat zajímavý program. Samotné rozsvícení stromku je naplánováno na 17:30.

V sala terreně zámku se bude konat výstava betlémů.

Více informací a program na webových stránkách města nebo v měsíčníku Holešovsko.

 

 

V úterý 1. prosince se v kostele Nanebevzetí Panny Marie koná Adventní koncert učitelů. Akci pořádá základní umělecká škola a farní úřad.

 

AnketaBudeme rádi za Vaše názory

Souhlasíte s tím, aby byla vydána vyhláška na regulaci ohňostrojů a použití zábavné pyrotechniky?

  • Ne, regulaci nechci.

  • Ano, povolil bych ohňostroje a zábavnou pyrotechniku obecně do 22:00.

  • Ano, povolil bych ohňostroje a zábavnou pyrotechniku pouze na Silvestra a na Nový rok.

  • Oficiální ohňostroje mi nevadí, omezil bych zábavnou pyrotechniku.

  • Zakázal bych ohňostroje i zábavnou pyrotechniku úplně.

  • Je mi to jedno.

Celkem hlasovalo respondentů: 6