znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Seznam životních situací

Název životní situaceČísloOdpovědná osobaOdborZobrazení
Chci pokácet strom104Ing. Pavla Pšejová (117)ŽPZ | R | Ú
Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (takzvaný "depozit") 13Eliška Pitrunová (106)DSZ | R | Ú
Dopravní nehoda se škodou do 100000,-Kč1Aleš Marek (103)DSZ | R | Ú
Dopravní nehoda se škodou nad 100000,-Kč2Aleš Marek (103)DSZ | R | Ú
Dotace mimořádné (Fond kultury, sportu a vzdělávání)124Mgr. Petr Chvátal (308)TZ | R | Ú
Dotace na mládežnická družstva (Fond kultury, sportu a vzdělávání)123Mgr. Petr Chvátal (308)TZ | R | Ú
Dotace na nájem tělocvičen (Fond kultury, sportu a vzdělávání)36Mgr. Petr Chvátal (308)TZ | R | Ú
Dotace v rámci Akce milion (Fond kultury, sportu a vzdělávání))35Mgr. Petr Chvátal (308)TZ | R | Ú
Dotace v rámci podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP37Ing. Karel Bartošek (309)TZ | R | Ú
Dovoz nového osobního vozidla se schválením typu z jiného členského státu Evropské unie.15Marie Krátká (105)DSZ | R | Ú
Hlášení trvalého pobytu85Daniela Rušikvasová (112)DSZ | R | Ú
Jak vyhlásit místní referendum95Irena Ďuláková (109)TZ | R | Ú
Kolaudace (Speciální stavební úřad)48Aleš Ryška (107)DSZ | R | Ú
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství111Jitka Hanslíková (315), Ing.Eva Fryčová (315)ISÚZ | R | Ú
Nahlášení týrání zvířat110Ing. Pavel Badanko (123)ŽPZ | R | Ú
Nahlížení do matričních knih82Jarmila Medková (110)DSZ | R | Ú
Náhradní rodinná péče114Bc. Věra LiškováSVZZ | R | Ú
Nález, odevzdání občanského průkazu116Kateřina Marcinová (113)DSZ | R | Ú
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnarství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině79Jarmila Medková (110)DSZ | R | Ú
Obnova movité nebo nemovité kulturní památky42Ing. Karel Bartošek (309)TZ | R | Ú
Obnova objektu v městské památkové zóně43Ing. Karel Bartošek (309)TZ | R | Ú
Odběr povrchových vod (čerpadlem a jiným zařízením)101Ing. Hana Vedrová (118)ŽPZ | R | Ú
Odevzdání občanského průkazu při ukončení trvalého pobytu na území ČR117Kateřina Marcinová (113)DSZ | R | Ú
Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu6Jaroslava Valášková (101)DSZ | R | Ú
Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla 12Eliška Pitrunová (106)DSZ | R | Ú
Ohlášení stavebních úprav (Speciální stavební úřad)49Aleš Ryška (107)DSZ | R | Ú
Ohlášení živnosti řemeslné67Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)ObŽÚZ | R | Ú
Ohlášení živnosti vázané70Miroslava Janoštiaková (318), Petra Vysloužilová (319)ObŽÚZ | R | Ú
Ohlášení živnosti volné60Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)ObŽÚZ | R | Ú
Ohrožené nezletilé dítě23Ludmila Trhlíková, DiS., Petra Klůjová, DiS.SVZZ | R | Ú
Opatrovnictví nezletilých dětí, výživné24Ludmila Trhlíková,DiS., Petra Klůjová, DiS.SVZZ | R | Ú
Osvědčování rodného čísla87Daniela Rušikvasová (112)DSZ | R | Ú
Ověřování podpisů a listin84Ing. Jaroslav Pospíšilík (MPK), Jana Durdová (PM), Irena Ďuláková (109), Jarmila Medková (110), Daniela Rušikvasová (112), Irena Hrabalová (PT)TZ | R | Ú
Ověřování rodného čísla88Daniela Rušikvasová (111)DSZ | R | Ú
Oznámení přerušení provozování zemědělské výroby a změn údajů v evidenci zemědělského podnikatele69Miroslava Janoštiaková (319)ObŽÚZ | R | Ú
Oznámení přerušení provozování živnosti64Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)ObŽÚZ | R | Ú
Oznámení změn v ohlášení živnosti a koncesi62Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)ObŽÚZ | R | Ú
Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením - kurátor pro dospělé 31Libuše HálováSVZZ | R | Ú
Péče o válečné hroby41Ing. Karel Bartošek (309)TZ | R | Ú
Podání návrhového přestupku46Ing. Markéta Holíková (103)TZ | R | Ú
Podání petice, stížnosti45Helena Jelínková (219)TZ | R | Ú
Podmínky k uzavření smlouvy s provozovatelem vodovodu nebo kanalizace102Ing. Hana Vedrová (118)ŽPZ | R | Ú
Poplatky za komunální odpad22Dagmar Macháčková (212)FOZ | R | Ú
Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat109Ing. Pavel Badanko (123)ŽPZ | R | Ú
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize83Jarmila Medková (110)DSZ | R | Ú
Používání znaku a vlajky města112Mgr. Petr Chvátal (308)TZ | R | Ú
Povinnost chovatelů včel106Ing. Pavel Badanko (123)ŽPZ | R | Ú
Přidělení registrační značky vozidla a vydání technického průkazu vozidla v případě jejich ztráty, poškození, odcizení11Radka Uherková (106)DSZ | R | Ú
Přihlášení výherního hracího automatu (pro právnické osoby)21Hana Kupková (212)FOZ | R | Ú
Přihlášení a odhlášení psa20Hana Kupková (212)FOZ | R | Ú
Příjmení po rozvodu75Jarmila Medková (110)DSZ | R | Ú
Připojování pozemních komunikací - zřizování sjezdů50Aleš Ryška (107)DSZ | R | Ú
Prohlášení o volbě druhého jména73Jarmila Medková (110)DSZ | R | Ú
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Holešova59Eva Frybortová (308)ISÚZ | R | Ú
Registrace nového, dosud neregistrovaného, vozidla 10Radka Uherková (106)DSZ | R | Ú
Restaurování kulturní památky44Ing. Karel Bartošek (309)TZ | R | Ú
Řízení podle stavebněprávních předpisů34pracovníci odboru (305-314)Z | R | Ú
Shromažďování občanů94Irena Ďuláková (109)TZ | R | Ú
Stanovení přechodného dopravního značení57Aleš Ryška (107)DSZ | R | Ú
Stanovení trvalého dopravního značení56Aleš Ryška (107)DSZ | R | Ú
Stavba vodního díla (např. studny, čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovodu ad.)100Ing. Hana Vedrová (118)ŽPZ | R | Ú
Stavební povolení (Speciální stavební úřad)47Aleš Ryška (107)DSZ | R | Ú
Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel14Eliška Pitrunová (106)DSZ | R | Ú
Udělování Ceny města Holešova40Mgr. Petr Chvátal (308)TZ | R | Ú
Uzavírka pozemní komunikace51Aleš Ryška (107)DSZ | R | Ú
Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku77Jarmila Medková (110)DSZ | R | Ú
Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR80Jarmila Medková (110)DSZ | R | Ú
Uzavření manželství zástupcem78Jarmila Medková (110)DSZ | R | Ú
Výchovné problémy a trestná činnost nezletilých dětí 25Mgr. Jiří Nesázel SVZZ | R | Ú
Vydání cestovního dokladu90Petra Dočkalová, DiS. (114)DSZ | R | Ú
Vydání čipové karty do digitálního tachografu.19Ing.Radek Doležel (104)DSZ | R | Ú
Vydání jiných cestovních dokladů na základě mězinárodní smlouvy; změny a doplnění v cestovních dokladech92Petra Dočkalová, DiS. (114)DSZ | R | Ú
Vydání loveckého lístku108Ing. Pavel Badanko (123)ŽPZ | R | Ú
Vydání mezinárodního řidičského průkazu 5Jaroslava Valášková (101)DSZ | R | Ú
Vydání občanského průkazu89Kateřina Marcinová (113)DSZ | R | Ú
Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství76Jarmila Medková (110)DSZ | R | Ú
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.17Ing.Radek Doležel (104)DSZ | R | Ú
Vydání řidičského průkazu, udělení řidičského oprávnění4Jaroslava Valášková (101)DSZ | R | Ú
Vydání rybářského lístku103Ing. Hana Vedrová (118) ŽPZ | R | Ú
Vydání výpisu z evidence Restříku trestů93Ing. Jaroslav Pospíšilík (MPK)TZ | R | Ú
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství81Jarmila Medková (110)DSZ | R | Ú
Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list71Jarmila Medková (110)DSZ | R | Ú
Výdej údajů z evidence obyvatel86Daniela Rušikvasová (113)DSZ | R | Ú
Vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města38Mgr. Petr Chvátal (308)TZ | R | Ú
Vyhlašování nejvýznamnějších osobností města v oblasti kultury a volnočasových aktivit39Mgr. Petr Chvátal (308)TZ | R | Ú
Vyjímky z dopravního značení58Aleš Ryška (107)DSZ | R | Ú
Výměna řidičského průkazu9Jaroslava Valášková (101)DSZ | R | Ú
Žádost o koncesi61Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)ObŽÚZ | R | Ú
Žádost o výpis z evidenční karty řidiče, bodového hodnocení3Jaroslava Valášková (101)DSZ | R | Ú
Žádost o výpis z živnostenského rejstříku66Ing. Hana Konečná (317)ObŽÚZ | R | Ú
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele68Miroslava Janoštiaková (319)ObŽÚZ | R | Ú
Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel 16Marie Krátká (105)DSZ | R | Ú
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění65Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)ObŽÚZ | R | Ú
Zahájení a ukončení činnosti v provozovně63Miroslava Janoštiaková (319), Petra Vysloužilová (318)ObŽÚZ | R | Ú
Ženská příjmení74Jarmila Medková (110)DSZ | R | Ú
Změna jména a příjmení72Jarmila Medková (110)DSZ | R | Ú
Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu7Jaroslava Valášková (101)DSZ | R | Ú
Zřizuji novou provozovnu - režim odpadového hospodářství99Ing. Lenka Brezanská (119)ŽPZ | R | Ú
Ztráta nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí91Petra Dočkalová, DiS. (114)DSZ | R | Ú
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu 115Kateřina Marcinová (113)DSZ | R | Ú
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.8Jaroslava Valášková (101)DSZ | R | Ú
Zvláštní označení vozidla praktického lékaře ve službě č. O 518Ing.Radek Doležel (104)DSZ | R | Ú
Zvláštní příjemce důchodu,opatrovnictví dospělých113Mgr. Bc. Irena SeifertováSVZZ | R | Ú
Zvláštní užívání pozemní komunikace - překop, stavební práce52Aleš Ryška (107)DSZ | R | Ú
Zvláštní užívání pozemní komunikace - sport., kult. apod. akce55Aleš Ryška (107)DSZ | R | Ú
Zvláštní užívání pozemní komunikace - uložení inž. sítí54Aleš Ryška (107)DSZ | R | Ú