znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Povinnost chovatelů včel

3. Pojmenování životní situace
Povinnost chovatelů včel
4. Základní informace k životní situaci

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel, je povinna písemně oznámit věcně a místně příslušnému obecnímu úřadu (dle místa umístění včelstev) údaje týkající se:
- trvalých stanovišť včelstev každoročně do konce února.
- nového umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, písemně nejpozději pět dnů před jejich přemístěním.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Chovatel včel – právnická či fyzická osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Chovatelé včel jsou povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev (případně jejich nového umístění), a hromadného letu včel.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným oznámením podle místa stanoviště včel příslušnému úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

„Hlášení o trvalém stanovišti včelstev“ (uvede se: jméno a příjmení (název firmy) chovatele včelstev, trvalé bydliště (sídlo firmy), adresa trvalého stanoviště včelstev.)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Hlášení o trvalém stanovišti včelstev“ v elektronické podobě zde, v tištěné podobě je k dispozici na odboru životního prostředí Městského úřadu Holešov

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádné, příslušné úřady pouze vedou evidenci oznámení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

pavel.badanko@holesov.cz

28. Popis byl naposledy aktualizován
29.12.2011
29. Datum konce platnosti popisu