znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace:

3. Pojmenování životní situace
4. Základní informace k životní situaci

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněný držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změnu údajů je držitel  řidičského průkazu povinen  do  pěti  pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o vydání nového řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podejte osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: platný doklad totožnosti, řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz,  jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis  žádosti o vydání  řidičského průkazu a  mezinárodního řidičského průkazu je k dispozici na všech příslušných obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek při změně údajů v řidičském průkazu a činí 50 Kč. V případě žádosti o expresní vydání řidičského průkazu je správní poplatek 500 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nový řidičský průkaz Vám bude vystaven do 20 dní od podání žádosti za správní poplatek ve výši 50 Kč, nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený správní poplatek 500 Kč.
Mezinárodní řidičský průkaz Vám bude vystaven bezodkladně po podání žádosti (zpravidla na počkání).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován
11.3.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.