znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Vydání loveckého lístku

1. Identifikační číslo
108
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Vydání loveckého lístku
4. Základní informace k životní situaci

Ten kdo loví zvěř, musí u sebe mít lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, který splňuje podmínky pro vydání loveckého lístku

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Lovecký lístek může být vydán pouze tomu, kdo prokáže, že:
 • je starší 16 let
 • má způsobilost k právním úkonům
 • složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku, která ji nahrazuje (§ 47 odst. 3 c) zákona o myslivosti)
 • je bezúhonný (§12 odst. 4 zákona o myslivosti)
 • je pojištěn (§ 48 zákona o myslivosti)
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním formuláře žádosti včetně požadovaných dokladů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, ulice Masarykova 628, Holešov
Ing. Pavel Badanko, dveře č. 123, tel. 573 521 406 Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro české občany:

 • vyplněný formulář žádosti,
 • doklad o vykonané zkoušce z myslivosti, u studentů středních škol potvrzení o studiu – nejdéle na dobu 1 školního roku, u vysokoškoláků – po předložení dokladu o vykonané zkoušce i na dobu neurčitou
 • občanský průkaz
 • doklad o zaplacení pojištění pro případ zodpovědnosti za škodu způsobenou lovem zvěře,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • doklad o zaplacení správního poplatku
 
Pro cizince:
 • vyplněný formulář žádosti
 • doklad o vykonané zkoušce z myslivosti - lze prokázat platným loveckým lístkem nebo jiným
 • dokladem opravňujícím k lovu v zemi žadatele
 • pas
 • doklad o zaplacení pojištění pro případ zodpovědnosti za škodu způsobenou lovem zvěře,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (pokud žádá o lovecký lístek na dobu kratší než 30 dní, lze výpis nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu)
 • doklad o zaplacení správního poplatku
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o lovecký lístek

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny podle doby platnosti loveckého lístku:

 • platnost 1 den - 30 Kč
 • platnost 5 dní - 50 Kč
 • platnost 30 dní - 70 Kč
 • platnost 6 měsíců - 100 Kč
 • platnost 12 měsíců - 150 Kč
 • platnost na dobu neurčitou - 1000 Kč
Sleva 50% na dobu 12 měsíců - studentům, myslivcům a lesníkům z povolání pokud mají v náplni myslivost, mysliveckým hospodářům a myslivecké stráži.

Cizincům nelze vydat lovecký lístek na dobu neurčitou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lovecký lístek je vydáván přímo, bez vydání rozhodnutí, ve zkráceném správním řízení, lhůta pro vydání je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

pavel.badanko@holesov.cz

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

Vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky lze uplatnit v případě vydání rozhodnutí o zamítnutí vydání loveckého lístku. Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na Městském úřadě Holešov, odboru životního prostředí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při přestupku dle § 35 odst.1 písm. f) zákona čís.200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění, pokutu až do výše 8 000,- Kč.

Při přestupku dle § 63 odst.1 písm. b) zákona o myslivosti – pokutu do výše 30 000,- Kč, uložení zákazu činnosti do doby 2 let, odebrání loveckého lístku.
 
Dle § 47odst. 4 zákona o myslivosti lze lovecký lístek odebrat nejdéle na dobu 5 let.
21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbro životního prostředí

26. Kontaktní osoba
Ing. Pavel Badanko
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
30.9.2007
28. Popis byl naposledy aktualizován
18.10.2011
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace