znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Zvláštní příjemce důchodu a opatrovnictví dospělých osob

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Zvláštní příjemce důchodu a opatrovnictví dospělých osob
4. Základní informace k životní situaci
 1. Zvláštní příjemce důchodu se stanoví v případě, kdy oprávněný není schopen přebírat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu důchodové nebo sociální dávky a je nutné zajistit využití těchto dávek ve prospěch oprávněného.
 2. Výkonem opatrovnictví je pověřena obec v případě, že fyzická osoba pro duševní poruchu není schopna činit právní úkony a soud ji způsobilosti k právním úkonům zbaví a nemůže-li být opatrovníkem ustanoven příbuzný této osoby, ani jiná osoba.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
 1. Učinit podání žádosti o ustanovení zvláštního příjemce může oprávněný nebo jeho zákonný zástupce v místě svého trvalého pobytu.
 2. Podnět k zahájení řízení o omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům může podat jak právnická tak fyzická osoba, podnět může podat i obec nebo zdravotnické zařízení.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 1. K podané žádosti o ustanovení zvláštního příjemce je potřeba doložit občanský průkaz oprávněného i zvláštního příjemce, Výměr důchodu nebo dávky oprávněného, potvrzení ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu oprávněného.
 2. Opatrovníka osoby omezené způsobilosti k právním úkonům stanoví soud na základě lékařského vysvědčení o duševním stavu osoby. V usnesení, kterým soud opatrovníka určí je uveden i rozsah práv a povinností opatrovníka. Soud dohlíží na správu majetku vykonávanou opatrovníkem. Soud zbavení nebo omezení způsobilosti může změnit nebo zrušit, odpadnou-li důvody, které k němu vedly. 
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407, Městský úřad Holešov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Bc. Irena Seifertová, dveře č. 206, telefon 573 521762, e-mail - irena.seifertova@holesov.cz, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Holešově, Tovární 1407

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti je k dispozici na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Holešov a na webových stránkách Města Holešov.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 1. Při ustanovení zvláštního příjemce je žádost vyřízena bezodkladně, nejdéle do 30 dnů.
 2. Při pověření výkonem opatrovnictví je lhůta závislá na rozhodnutí soudu. 
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Umožnění sociálního šetření v místě bydliště.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-mail - podatelna@holesov.cz   www.holesov.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 1. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Řádným opravným prostředkem je odvolání v termínu, který je uveden v poučení, které je součástí vydaného rozhodnutí nebo usnesení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mpsv.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov

26. Kontaktní osoba
Mgr. Bc. Irena Seifertová, telefon 573 521762, e-mail - irena.seifertova@holesov.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2012
28. Popis byl naposledy aktualizován
1.8.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Změnou zákonných předpisů
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace