znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Opatrovnictví nezletilých dětí, výživné

3. Pojmenování životní situace
Opatrovnictví nezletilých dětí, výživné
4. Základní informace k životní situaci

Úprava rodičovské odpovědnosti k nezletilému dítěti za trvání manželství, pro dobu po rozvodu, narozenému mimo manželství, zvýšení výživného, úprava styku dítěte s rodičem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodič nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i bez vědomí rodičů a další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí. Upozornění lze učinit jakokoliv formou - písemně, osobně, e-maillem i anonymním upozorněním. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity v souladu s § 57, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno a projednáno s rodiči dítěte.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámit skutečnosti, které je třeba řešit na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Holešově - oddělení sociálně právní ochrany dětí a to osobně, písemně, telefonicky, e-mailem.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407, Holešov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov, Ludmila Trhlíková,DiS. telefon 573 521759, e-mail -ludmila.trhlikova@holesov.cz, nebo Petra Klůjová, DiS., tel. 573 521 755, email: petra.klujova@holesov.cz, a to nejlépe v úřední dny pondělí a středa od 7 do 17 hodin. Po telefonické domluvě lze dohodnout i jiný termín.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K jednání nejsou třeba žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně, bez zbytečného odkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všechny osoby, které mohou k dané situaci podat potřebné informace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ochota spolupracovat při řešení dané situace.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

ludmila.trhlikova@holesov.cz, petra.klujova@holesov.cz, www.holesov.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky lze podat pouze proti rozhodnutí soudu, dle poučení, které je součástí písemného vyhotovení rozsudku.. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mpsv.cz/cs/7241

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

28. Popis byl naposledy aktualizován
11.8.2014
29. Datum konce platnosti popisu