znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Opatrovnictví nezletilých dětí, výživné

3. Pojmenování životní situace
Opatrovnictví nezletilých dětí, výživné
4. Základní informace k životní situaci

Úprava rodičovské odpovědnosti k nezletilému dítěti za trvání manželství, pro dobu po rozvodu, narozenému mimo manželství, zvýšení výživného, úprava styku dítěte s rodičem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodič nebo osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i bez vědomí rodičů a další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace, instituce zabývající se ochranou dětí. Upozornění lze učinit jakokoliv formou - písemně, osobně, e-maillem i anonymním upozorněním. Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity v souladu s § 57, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno a projednáno s rodiči dítěte.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámit skutečnosti, které je třeba řešit na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Holešově - oddělení sociálně právní ochrany dětí a to osobně, písemně, telefonicky, e-mailem.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407, Holešov

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K jednání nejsou třeba žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou stanoveny žádné poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně, bez zbytečného odkladu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Všechny osoby, které mohou k dané situaci podat potřebné informace.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Ochota spolupracovat při řešení dané situace.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

ludmila.trhlikova@holesov.cz, petra.klujova@holesov.cz, www.holesov.cz

28. Popis byl naposledy aktualizován
11.8.2014
29. Datum konce platnosti popisu