znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Nález, odevzdání občanského průkazu

3. Pojmenování životní situace
Nález, odevzdání občanského průkazu
4. Základní informace k životní situaci
  1. Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změněn údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně  kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii ČR.
  2. Každý, kdo má v držení občanský průkaz  zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.
  3.  Opatrovník je povinen odevzdat občanský průkaz občana, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, do 15-ti dnů ode dne, kdy usnesení soudu o jeho jmenování nabylo právní moci, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu občana.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Občan, který nalezne cizí občanský průkaz; opatrovník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech závazných podmínek stanovených platnými právními předpisy na úseku občanských průkazů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odevzdáním nalezeného cizího občanského průkazu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Při odevzdání nalezeného cizího občanského průkazu se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popř. na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu nebo na matriční úřad podle místa trvalého pobytu.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • nalezený cizí občanský průkaz,
  • vlastní občanský průkaz nebo cestovní pas.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář se nevypisuje.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občan - nálezce je povinen odevzdat nalezený cizí občanský průkaz neprodleně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován
16.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.