znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Odevzdání občanského průkazu při ukončení trvalého pobytu na území České republiky

3. Pojmenování životní situace
Odevzdání občanského průkazu při ukončení trvalého pobytu na území České republiky
4. Základní informace k životní situaci

Občan je povinen odevzdat do 15-ti dnů pracovních dnů občanské průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel občanského průkazu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech závazných podmínek stanovených platnými právními předpisy na úseku občanských průkazů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Odevzdáním občanského průkazu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Při odevzdání občanského průkazu se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát nebo na matriční úřad podle místa trvalého pobytu.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor dopravní a správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Kateřina Marcinová
Telefon: 573 521 352
 
Úřední hodiny:
Pondělí a Středa 7:15 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý, Čtvrtek 7:15 - 11:00
Pátek: na základě předchozí dohody
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • občanský průkaz,
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář se nevypisuje.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občan je povinen odevzdat občanský průkaz do 15-ti pracovních dnů od ukončení trvalého pobytu na území české republiky.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nedodržení povinností může byt uložena sankce dle § 46 odst.1 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
(V blokovém řízení do výše 1.000,- Kč; ve správním řízení do výše 30.000,- Kč.)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra

  • Osobní doklady
  • Neplatné doklady
  • Ochrana osobních údajů  (jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně)
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnerství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině (Matriky)

28. Popis byl naposledy aktualizován
17.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.