znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla

3. Pojmenování životní situace
Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla
4. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla musí být provedeno do 10 pracovních dnů po jeho změně.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o odhlášení na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností, městský úřad nebo magistrát města, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Musíte se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla provozovatele motorového nebo přípojného vozidla.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas, ...), technický průkaz vozidla (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV), doklad o pojištění vozidla.U firemních vozidel předložíte také: originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis změn údajů získáte na příslušných úřadech.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaši žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky mohou být: zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel apod.   

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění (poslední novela 226/2006 Sb.)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Eventuální sankce by mohla být uložena podle zákona o přestupcích.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy
Stránky Ministerstva vnitra

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
28. Popis byl naposledy aktualizován
18.2.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.