znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (takzvaný "depozit")

1. Identifikační číslo
13
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (takzvaný "depozit")
4. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. 
O dočasné vyřazení může vlastník nebo provozovatel vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava, atd.).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností, městský úřad nebo magistrát města, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Musíte se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla provozovatele motorového nebo přípojného vozidla.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas, ...), originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel), technický průkaz vozidla (TP), odevzdejte osvědčení o registraci vozidla (ORV), odevzdejte tabulky registrační značky. Předložení dokladu o pojištění vozidla se nepožaduje.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel .  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Formu úhrady stanovuje příslušný úřad. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaši žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.      

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky mohou být: zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel apod. 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění (poslední novela 226/2006 Sb.)

18. Jaké jsou související předpisy

243/2001 Sb., o registraci vozidel
205/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 634/2004,
 o správních poplatcích307/1999 Sb., změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Je možné v režimu "depozit" provádět jiné úkony (např. prodej vozidla tj. odhlášení ze starého vlastníka a přihlášení na nového vlastníka) ?

Ano, v režimu dočasného vyřazení lze provádět odhlášení z jedné osoby a přihlášení vozidla na jinou osobu. Pokud se provádí odhlášení a přihlášení vozidla (převod vozidla na jinou osobu), musí odhlašující osoba dát úřadu písemné čestné prohlášení, že odhlašuje vozidlo s identifikátory (VIN, typové číslo motoru), které jsou uvedeny v registru vozidel. Při přihlášení takového vozidla se nepožaduje platná STK a doklad o pojištění.

Protože se režim dočasného vyřazení vozidla používá také k rozsáhlejším opravám vozidel, je v tomto režimu povolená výměna karosérie a motoru, ale jen za karosérii resp. typ motoru výrobcem nebo akreditovaným dovozcem vozidla prohlášený za záměnný díl. Pozor, přestavba vozidla není v tomto režimu povolena. Všechny změny, vyjma uvedeného převodu vozidla, ke kterým v době trvání režimu dočasného vyřazení dojde se úřadu hlásí až při ukončení tohoto režimu.
22. Další informace

Obraťte se na Vám místně příslušný úřad – Městský úřad Holešov, odbor dopravně správních agend, registr vozidel, Masarykova 628, Holešov, dv.č. 105,106. Úřední hodiny: Po, St 7:15-11:00, 12:00-17:00

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy
Stránky Ministerstva vnitra

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend

26. Kontaktní osoba
Eliška Pitrunová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
11.10.2006
28. Popis byl naposledy aktualizován
29.03.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
Při ukončení režimu dočasného vyřazení vozidla a přechodu do stavu provozovaného vozidla je potřebná platná STK a doklad o pojištění vozidla