znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel

1. Identifikační číslo
14
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel
4. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. K trvalému vyřazení dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat, nebo pokud vozidlo zaniklo.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností, městský úřad nebo magistrát města, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Musíte se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla provozovatele motorového nebo přípojného vozidla.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas, ...), originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel), technický průkaz vozidla (TP), doklad o ekologické likvidaci autovraku, odevzdejte osvědčení o registraci vozidla (ORV), odevzdejte tabulky registrační značky. Předložení dokladu o pojištění vozidla se nepožaduje.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaši žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.      

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky mohou být: zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel apod.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění (poslední novela 226/2006 Sb.)

18. Jaké jsou související předpisy

500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny. V případě potřeby se užívá nová registrace vozidla.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Eventuální sankce by mohla být uložena podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 69 zákona č. 185/2001 Sb.

21. Nejčastější dotazy

Je možné vozidlo trvale vyřazené znovu zaregistrovat?

Ano, vozidlo trvale vyřazené po 1. 7. 2001 a před 1. 5. 2004 lze opětně zaregistrovat, ale musí se jednat o stejné vozidlo, které bylo vyřazeno. Nelze tedy provést výměnu karosérie. Vozidla trvale vyřazená před 1. 7. 2001 a po 1. 5. 2004 ztratila aktem trvalého vyřazení technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích a její získání je v dnešní době přísných technických limitů (zejména u starších vozidel) nemožné.

22. Další informace

Obraťte se na Vám místně příslušný úřad - Městský úřad Holešov, odbor dopravně správních agend, registr vozidel, Masarykova 628, Holešov, dv.č. 106. Úřední hodiny: Po, St 7:15-11:00, 12:00-17:00

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy
Stránky Ministerstva vnitra

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend

26. Kontaktní osoba
Eliška Pitrunová
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
11.3.2010
28. Popis byl naposledy aktualizován
29.3.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace