znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

3. Pojmenování životní situace
Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel
4. Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.
Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba - provozovatel silničního vozidla nebo vlastník vozidla nebo zmocněnec, nebo v případě právnické osoby (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby), provozovatel vozidla nebo vlastník vozidla.

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení změn musí být provedeno do 10 pracovních dnů po nastalé změně.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o zapsání změny v registru vozidel (a také v dokladech vozidla) na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad s rozšířenou působností
Městský / obecní úřad
Se žádostí se obraťte na úřad obce s rozšířenou působností, městský úřad nebo magistrát města, v jehož územním obvodu máte jako provozovatel silničního motorového vozidla a přípojného vozidla bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od bydliště, nebo sídlo.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: vyplněnou a podepsanou žádost o zápis změn údajů, doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas, ...), originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel), technický průkaz vozidla (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV), doklad o pojištění vozidla.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis změn údajů získáte na příslušných úřadech.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Formu úhrady stanovuje příslušný úřad.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je možno vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.   

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími účastníky mohou být: zmocněnec, leasingová společnost, zástavní věřitel apod.   

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován
11.3.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.