znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Registrace továrně nového, dosud neregistrovaného, vozidla

3. Pojmenování životní situace
Registrace továrně nového, dosud neregistrovaného, vozidla
4. Základní informace k životní situaci

Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním. V případě registrace továrně nového, dosud neregistrovaného vozidla, je nutno vozidlo přihlásit do registru vozidel.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako provozovatel nebo vlastník vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně provozovatelem nebo vlastníkem vozidla.

Fyzická osoba-provozovatel, vlastník vozidla nebo zmocněnec, v případě právnické osoby osoba (např. jednatel) oprávněna jednat jménem právnické osoby (společnosti).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Do registru silničních vozidel lze zapsat silniční motorové vozidlo, jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena a je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, týkající se takového vozidla.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o registraci vozidla podejte osobně na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností – MěÚ Holešov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Musíte se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště, místa podnikání nebo sídla provozovatele motorového nebo přípojného vozidla.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte: platný doklad totožnosti, doklad o pojištění vozidla (zelená karta),originál  technický průkaz vozidla, případně originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (v případě firemních vozidel), fakturu o zakoupení továrně nového vozidla.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlášku k registraci vozidla musíte podat na originálním tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Přihlášení (registrace) továrně nového vozidla: 800,-

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

zmocněnec, leasingová společnost, věřitel

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, (poslední novela 226/2006 Sb.)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny. 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo dopravy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
28. Popis byl naposledy aktualizován
11.3.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.