znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Vydání čipových karet do digitálního tachografu

1. Identifikační číslo
19
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Vydání čipových karet do digitálního tachografu
4. Základní informace k životní situaci

 Čipové karty do digitálního tachografu se vydávají dle místní příslušnosti:

Karta řidiče – místní příslušnost dána místem trvalého nebo přechodného pobytu žadatele/držitele karty (viz §2hh z.č.361/2000 Sb.)
Karta vozidla – místní příslušnost dána místem sídla právnické osoby (dopravce), nebo podle místa podnikání fyzické osoby (dopravce)
Servisní karta – místní příslušnost dána místem činnosti žadatele/držitele karty, tj. místem výkonu činnosti technika (sídlo certifikované opravárenské dílny)
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 O vydání  Karty řidiče můžou požádat řidiči, kteří jsou držiteli některého z řidičských oprávnění pro skupiny B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E

O vydání Karty vozidla mohou žádat dopravci, kteří provozují nákladní vozidla s největší povolenou hmotností soupravy nad 3,5t a autobusy, jejichž provoz je sledován pomocí záznamového zařízení (DT)
O vydání Servisní karty může žádat pouze oprávněný pracovník servisní dílny, autorizované Českým metrologickým institutem
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 Podmínky vydávání čipových karet do digitálního tachografu se řídí Nařízením Rady EHS 3821/85 (ve znění následujících novel zejm. Nařízení Rady ES 1360/2002), zákonem č.360/2000 Sb. a zákonem č.56/2001 Sb.

Platnost čipových karet je: Karta řidiče 5 let od data vydání, Karta vozidla 5 let od data vydání, Servisní karta 1 rok od data vydání
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 Písemnou žádost o vydání čipové karty podejte osobně na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

8. Na které instituci životní situaci řešit

 Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa příslušnosti.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. magistrátu města.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 K vydání čipové karty předložte: 

·       vyplněnou žádost o vydání čipové karty,
·       platný doklad totožnosti (u firem ŽL nebo platný výpis z OR)
·       platný řidičský průkaz,
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Žádost o vydání čipové karty obdržíte na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Správní poplatek za vydání čipové karty činí 700 Kč.

Platba je splatná při osobním podání žádosti.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Čipová karta bude po předložení všech potřebných dokladů vydána v zákonem stanovené lhůtě.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Jestliže dojde k poškození, zničení nebo ztrátě čipové karty, musíte požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vystavení nové čipové karty.

Za ztracení, odcizení, poškození nebo zničení čipové karty vyhotoví řidiči na základě písemné žádosti a po zaplacení správního poplatku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 5 dnů ode dne podání žádosti.
16. Elektronická služba, kterou lze využít

 Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 Nařízení Rady EHS 3821/85

Zákon č.361/2000 Sb. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů(zákon osilničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
18. Jaké jsou související předpisy

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 Opravné prostředky nejsou stanoveny

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

 Můžete se obrátit na obecní úřady obce s rozšířenou působností – MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend, Masarykova 628, Holešov, dv.č.104 Úřední hodiny:Po,St: 7:15 – 11:00 a 12:00 – 17:00, Út,Čt: 7:15 – 11:00 a 12:00 – 15:00, Pá: 7:15 – 11:00 a 12:00 – 13:30

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 Stránky Ministerstva dopravy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 MěÚ Holešov, odbor dopravně správních agend

26. Kontaktní osoba
Ing.Radek Doležel
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
20.4.2009.
28. Popis byl naposledy aktualizován
19.2.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace