znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Poplatek ze psů

3. Pojmenování životní situace
Poplatek ze psů
4. Základní informace k životní situaci

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu města Holešova.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do patnácti dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti a každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do patnácti dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

8. Na které instituci životní situaci řešit

MÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

místní poplatky: Hana Kupková, dveře č. 212
tel.: 573 521 506
e-mail: hana.kupkova@holesov.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz a doklad o důchodu (u důchodců)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

oznámení vzniku poplatkové povinnosti (doc 23.50 Kb)
oznámení o zániku poplatkové povinnosti. (doc 20.50 Kb)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  1. Poplatek činí za kalendářní rok:

a)    za psa chovaného v rodinném domě v Holešově a místní části Všetuly    300,- Kč

b)    za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě v Holešově a místní části Všetuly    450,- Kč
c)    za psa chovaného v ostatních obytných domech v Holešově a místní části Všetuly    600,- Kč
d)    za druhého a každého dalšího psa chovaného v ostatních obytných domech v Holešově a místní části Všetuly    900,- Kč
e)    za psa chovaného v místních částech Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy   100,- Kč
f)    za druhého a každého dalšího psa chovaného v místních částech Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy    150,- Kč
g)    za psa chovaného mimo rodinný nebo obytný dům v Holešově a místní části Všetuly    300,- Kč
h)    za druhého a každého dalšího psa chovaného mimo rodinný nebo obytný dům v Holešově a místní části Všetuly    450,- Kč
i)    za psa chovaného v rodinném domě v Holešově a místní části Všetuly, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu    100,- Kč
j)    za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinném domě v Holešově a místní části Všetuly, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu    150,- Kč
k)    za psa chovaného v ostatních obytných domech v Holešově a místní části Všetuly, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu    100,- Kč
l)    za druhého a každého dalšího psa chovaného v ostatních obytných domech v Holešově a místní části Všetuly, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu    150,- Kč
m)    za psa chovaného v místních částech Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu    100,- Kč
n)    za druhého a každého dalšího psa chovaného v místních částech Dobrotice, Količín, Tučapy, Žopy, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu    150,- Kč
o)    za psa chovaného mimo rodinný nebo obytný dům v Holešově a místní části Všetuly, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu    100,- Kč
p)    za druhého a každého dalšího psa chovaného mimo rodinný nebo obytný dům v Holešově a místní části Všetuly, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu    150,- Kč

2.    V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Lze platit bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 190001624691/0100 (Komerční banka) s uvedením VS nebo poštovní poukázkou na poště nebo v pokladně MěÚ Holešov.
 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Viz bod 6 a 7

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít

WWW stránky města Holešova

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vyhláška 4_2010

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Lze podat do 30 dnů odvolání proti platebnímu výměru místního poplatku ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na MÚ Holešov

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta až do 50000,- Kč za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (nenahlášení) a za nezaplacení poplatku lze zvýšit poplatek až na trojnásobek

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
28. Popis byl naposledy aktualizován
13.5.2011
29. Datum konce platnosti popisu