znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Správní řízení o povolení VHP a místní poplatek za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF(JTH)

3. Pojmenování životní situace
Správní řízení o povolení VHP a místní poplatek za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF(JTH)
4. Základní informace k životní situaci

Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podléhá režimu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční odbor Městského úřadu Holešov je věcně a místně příslušný správní orgán  k povolování provozu výherních hracích přístrojů pro územní obvod města Holešova podle  ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 1 vyhlášky MF č. 223/1993 Sb..
Místnímu poplatku podléhá každý povolený provozovaný VHP nebo JTH povolené MF.
 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává a místní poplatek platí provozovatel VHP, poplatek za JTH hradí provozovatel.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Provozovatel podává žádost o povolení VHP s příslušnými přílohami.
Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do patnácti dnů od uvedení VHP do provozu, nebo vydání povolení k provozování JTH. Tuto skutečnost doloží protokolem. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončení činnosti či jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz bod 6.

8. Na které instituci životní situaci řešit

MÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Výpis z rejstříku trestů, výpis z obch.rejstříku, doklad o vinkulaci, doklad o zajištění odborného servisu, poučení odp.osoby, herní plán, popis hry, výpis z osvědčení provozuschopnosti VHP, čestné prohlášení o nabytí VHP a zahraniční majetkové účasti, řád herny, plnou moc, zástupce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se vybírají podle délky provozu VHP
Do 12 měsíců 30 tis.Kč / VHP
Do 6 měsíců  16 tis. Kč / VHP
Do 3 měsíců 10 tis.Kč / VHP
Sazba místního poplatku na tři měsíce činí 5000,- Kč
Poplatek je splatný:
a)    při povolení k provozování VHP nejdéle na dobu tří měsíců do patnácti dnů po zahájení provozu,
b)    při povolení k provozování VHP nejdéle na dobu šesti měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu za tři měsíce, první splátka je splatná do patnácti dnů po zahájení provozu a druhá splátka je splatná do patnáctého dne čtvrtého měsíce provozu,
c)    při povolení k provozování VHP nejdéle na kalendářní rok ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, první splátka je splatná do patnácti dnů po zahájení provozu a další splátky jsou splatné vždy do patnáctého dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí,

d) v případě JTH povoleného MF ve čtyřech splátkách, a to k 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10. daného roku.

Lze platit na pokladně nebo převodem s přiděleným var.symbolem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Viz bod 6

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
16. Elektronická služba, kterou lze využít

WWW stránky města Holešova

28. Popis byl naposledy aktualizován
13.5.2011
29. Datum konce platnosti popisu