znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Ohrožené nezletilé dítě

3. Pojmenování životní situace
Ohrožené nezletilé dítě
4. Základní informace k životní situaci

Ocitne-li se dítě bez jakékoliv péče, nebo je-li jeho život či příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního právního předpisu.

Pokud rodič nebo osoba, které byly děti svěřeny do péče nesplní své povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonává, či zneužívá práva plynoucího z rodičovské zodpovědnosti, má právo upozornit na tyto skutečnosti orgán sociálně-právní ochrany dětí kterýkoliv občan.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Upozornění může podat kterýkoliv občan, a to i anonymně. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob zozdpovědných za výchovu dítěte.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádné podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Učinit oznámení - osobně, telefonicky, elektronicky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407, Městský úřad Holešov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor SVZ, Tovární 1407

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou předepsány žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně, bez zbytečného odkladu

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s oddělením OSPOD

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.holesov.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

http://www.mpsv.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

28. Popis byl naposledy aktualizován
11.8.2014
29. Datum konce platnosti popisu
Změnou zákonných předpisů.