znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Domácí násilí

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Domácí násilí
4. Základní informace k životní situaci

Domácí násilí je chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí. Jedná se často o útoky na vůli a tělesnou integritu člověka. Jejich cílem je získat a udržet převahu, kontrolu a moc. Domácí násilí může mít podobu fyzického, sexuálního a psychického násilí, vynucené sociální izolace a ekonomické závislosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba, která se sama cítí být ohrožená domácím násilím. Osoba, která má podezření na domácí násilí u osoby ve svém okolí (sousedé, známí) 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Výše uvedené osoby se mohou obrátit o pomoc formou nejlépe osobního kontaktu na příslušný obecní úřad, obvodní oddělení Policie ČR, intervenční centrum v každém krajském městě, popř. telefonicky nebo emailem na neziskové organizace, zabývající se problematikou domácího násilí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Začít o svých problémech mluvit a požádat někoho z rodiny nebo přátel o pomoc, nebo se obrátit na některou z uvedených institucí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

O pomoc je možné se obrátit na Policii ČR - linka 158, Městskou policii - linka 156, Zdravotnickou záchrannou službu - linka 155, Intervenční centrum Zlín - tel. 577 018 265, MOBIL 774405682, Městský úřad Holešov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví - budova Tovární 1407, I. poschodí vlevo.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Městském úřadu v Holešově, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Tovární 1407, I. poschodí vlevo, kancelář č. 207 - Bc. Věra Lišková, pověřená vedením odboru

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro první kontakt je třeba mít s sebou platný občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou žádné formuláře.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nezletilé děti žijící ve společné domácnosti

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Důvěra a ochota spolupracovat na změně situace.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

ic.zlin@seznam.cz, sos@zlin.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Městský úřad Holešov v této věci nevydává žádná rozhodnutí, proti nimž by byl možný opravný prostředek.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace

Všechny potřebné informace budou poskytnuty na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov - viz. kontaktní osoba. 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov

26. Kontaktní osoba
Bc. Věra Lišková, pověřená vedením odboru SVZ, tel. 573 521 758, e-mail - vera.liskova@holesov.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
6.5.2010
28. Popis byl naposledy aktualizován
13.7.2011
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace