znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o osoby, které v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemohou úspěšně řešit svoji životní situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením.

  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zletilá osoba ohrožená sociálním vyloučením, podnět může dát i jiná osoba, např. Policie ČR, ošetřující lékař, terénní pracovník a pod.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba ohrožená sociálním vyloučením je zejména osoba

  • která je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody
  • je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení nebo psychiatrické léčebny
  • je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech 
  • je osobou bez přístřeší
  • nebo je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osoba ohrožená sociálním vyloučením požádá o pomoc při řešení konkrétní životní situace, např. vyřízení osobních dokladů, bydlení, hledání práce, lékařské vyšetření, podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení sociálním vyloučením  

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Holešov

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, Tovární 1407

Libuše Hálová, sociální kurátor, dveře č. 205, tel. 573 521753, e-mail - libuse.halova@holesov.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz, potvrzení o propuštění ze zařízení nebo výkonu trestu atd.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o dávku pomoci v hmotné nouzi obdrží žadatel na Úřadu práce ČR, krajská pobočka Zlín, kontaktní pracoviště Holešov, Tovární 1407, 1.poschodí vpravo, nebo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, formuláře jsou přístupné také na webových stránkách http://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/index.jsp

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Řízení nepodléhá žádným poplatkům

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Policie ČR, Úřad práce, ošetřující lékař, Azylové domy, Charita, Vězeňská služba ČR atd.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce při ověřování všech skutečností.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-mail - podatelna@holesov.cz, www.holesov.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
  • Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podání námitky proti oznámení o dávce se podává u úřadu práce, který o dávce rozhodl.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
21. Nejčastější dotazy
22. Další informace
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mpsv.cz

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Holešov

26. Kontaktní osoba
Libuše Hálová, telefon 573 521753, e-mail - libuse.halova@holesov.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
1.1.2012
28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2012
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace