znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením

3. Pojmenování životní situace
Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením
4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o osoby, které v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemohou úspěšně řešit svoji životní situaci a jsou ohroženy sociálním vyloučením.

  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zletilá osoba ohrožená sociálním vyloučením, podnět může dát i jiná osoba, např. Policie ČR, ošetřující lékař, terénní pracovník a pod.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba ohrožená sociálním vyloučením je zejména osoba

  • která je propuštěna z výkonu zabezpečovací detence z výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody
  • je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení nebo psychiatrické léčebny
  • je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech 
  • je osobou bez přístřeší
  • nebo je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osoba ohrožená sociálním vyloučením požádá o pomoc při řešení konkrétní životní situace, např. vyřízení osobních dokladů, bydlení, hledání práce, lékařské vyšetření, podání žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu ohrožení sociálním vyloučením  

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Holešov

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný občanský průkaz, potvrzení o propuštění ze zařízení nebo výkonu trestu atd.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o dávku pomoci v hmotné nouzi obdrží žadatel na Úřadu práce ČR, krajská pobočka Zlín, kontaktní pracoviště Holešov, Tovární 1407, 1.poschodí vpravo, nebo na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, formuláře jsou přístupné také na webových stránkách http://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome/index.jsp

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Řízení nepodléhá žádným poplatkům

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Policie ČR, Úřad práce, ošetřující lékař, Azylové domy, Charita, Vězeňská služba ČR atd.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce při ověřování všech skutečností.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

e-mail - podatelna@holesov.cz, www.holesov.cz

28. Popis byl naposledy aktualizován
1.1.2012
29. Datum konce platnosti popisu