znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Vyhlašování nejvýznamnějších osobností města v oblasti kultury a volnočasových aktivit

3. Pojmenování životní situace
Vyhlašování nejvýznamnějších osobností města v oblasti kultury a volnočasových aktivit
4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o vyhlašování nejvýznamnějších osobností z řad občanů města Holešova, a to na základě dosažených výsledků a jejich činnosti v předchozím kalendářním roce. Návrh na ocenění může podat každá fyzická a právnická osoba, která zašle řádně vyplněný nominační formulář na adresu Městský úřad Holešov, odbor školství a kultury, Masarykova 628, 769 01 Holešov. Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo spolku, na internetu apod.). Návrhy na ocenění musí být podány nejpozději do konce února roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat, a to za úspěchy v předchozím kalendářním roce. Vyhlašované kategorie jsou tři (věk k 31. 12. hodnoceného roku) – Osobnost v oblasti kultury; Osobnost v oblasti volnočasových aktivit; Kolektivy působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá fyzická a právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základní podmínky jsou uvedeny v bodu 5 článku II. Do hodnocení budou zařazeni:

-          v kategorii Osobnost v oblasti kultury – pouze osobnosti působící na území města Holešova, které mají nebo měly trv. bydliště v Holešově,
-          v kategorii Osobnost v oblasti volnočasových aktivit – pouze osobnosti působící na území města Holešova a mají trvalé bydliště v Holešově,
-          v kategorii Kolektivy působící v obl. kultury či volnočasových aktivit – pouze kolektivy působící na území města Holešova
-          Nominační formulář je nutné podat nejpozději do konce února příslušného roku.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řádně vyplněným nominačním formulářem odevzdaným ve stanoveném termínu, tedy do konce února příslušného roku. Závazný nominační formulář je k dispozici zde:

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, úsek školství, kultury a památkové péče.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Mgr. Petr Chvátal, vedoucí úseku školství, kultury a památkové péče odboru tajemníka Městského úřadu Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov, 2. poschodí vlevo, číslo dveří 308, tel.: 573 521 600, mail: petr.chvatal@holesov.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný předepsaný nominační formulář.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Závazný formulář je k dispozici zde:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podání žádostí musí být na Městském úřadě Holešov do konce února každého roku. Slavnostní vyhlášení nejvýznamnějších osobností města Holešova v oblasti kultury a volnočasových aktivit se koná nejpozději do konce měsíce června.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání (i žádost) lze zaslat v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojit k podání - podatelna@holesov.cz

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky. Město Holešov má datovou schránku – x8qbfvu
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města Holešova.

Udělování ceny města Holešova - Osobnost města Holešova.

28. Popis byl naposledy aktualizován
9. 1. 2014
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.