znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Péče o válečné hroby.

3. Pojmenování životní situace
Péče o válečné hroby.
4. Základní informace k životní situaci

Péči o válečný hrob zabezpečuje vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn (§ 3 odst. 1 zákona č. 122/2004 Sb.). Péčí o válečné hroby se rozumí zabezpečování úpravy, ochrany, zřizování nových válečných hrobů, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně exhumací (§ 2 odst. 4 zákona č. 122/2004 Sb.).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník válečného hrobu. Pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu a úpravu může jeho vlastník nebo, pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn, provést jen na základě jeho písemné žádosti a po písemném souhlasu Ministerstva obrany. Nový válečný hrob lze zřídit jen na základě písemné žádosti zřizovatele a po písemném souhlasu vlastníka nemovitosti a Ministerstva obrany.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Údržbu a úpravu válečného hrobu je vlastník povinen provádět průběžně. O přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu a úpravu musí vlastník nejdříve požádat. Žádosti se zpracovávají volnou formou, nebo s využitím formulářů vydaných Ministerstvem obrany. Formuláře jsou k dispozici zde.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Vyplněné žádosti se odesílají prostřednictvím Městského úřadu Holešov, odboru tajemníka, úseku školství, kultury a památkové péče a Krajského úřadu Zlínského kraje na adresu: Ministerstvo obrany, odbor mimorezortní spolupráce, nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6-Dejvice.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněnou žádost.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

U vlastníků vychází ze stavu válečného hrobu, u správních orgánů vychází ze správního řádu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník nemovitosti, na které se nachází válečný hrob. Městský úřad Holešov, odbor školství a kultury, Krajský úřad Zlínského kraje, Ministerstvo obrany.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

28. Popis byl naposledy aktualizován
9. 1. 2014
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.