znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: podání stížnosti nebo petice

3. Pojmenování životní situace
podání stížnosti nebo petice
4. Základní informace k životní situaci

Na Městský úřad Holešov se občané mohou obrátit (buď ústní, nebo písemnou formou) s podáním stížností případně si mohou podat petici. Zde se jejich požadavek (stížnost) zaeviduje a postoupí příslušnému odboru městského úřadu k vyřízení

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stížnost, případně petici, může podat občan (fyzická osoba), který dosáhl věku 18 let, nebo cizí státní příslušník, který dosáhl věku 18 let, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázaná a která byla vyhlášena

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vyřizování stížnosti a petic se řídí platnou směrnicí: směrnice pdf verze - 84 kB, směrnice doc verze 60 kB.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Buď osobní návštěvou, písemně, nebo elektronicky

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

žádné

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Stížnost lze podat i na předtištěný formulář, který stěžovatel obdrží na podatelně, či sekretariátu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

žádné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů od podání stížnosti či petice, 60 dnů v odůvodněných případech, o prodloužení lhůty je úřad povinně stěžovatele informovat

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

žádní

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

zádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít

helena.jelinkova@holesov.cz

28. Popis byl naposledy aktualizován
29. Datum konce platnosti popisu