znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: stavební povolení (speciální stavební úřad)

1. Identifikační číslo
50
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
stavební povolení (speciální stavební úřad)
4. Základní informace k životní situaci

stavební povolení se vydává ke stavbě komunikace, chodníku, parkoviště

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

fyzická a právnická osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- podání žádosti

+ přílohy

- projektová dokumentace

- doklad o vlastnictví (LV)

- souhkasy vlastníků dotčených pozemků

- vyjádření vlastníků inženýrských sítí

- vyjádření DI PČR Kroměříž

- následuje vypsání stavebního řízení, správní poplatek, vydání rozhodnutí

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

podáním žádosti + přílohy

8. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní - speciální stavební úřad, přízemí, dveře č. 107, tel.: 573 521 453

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní -speciální stavební úřad, přízemí, dveře č. 107, tel.: 573 521 453

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení + přílohy

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- žádost o vydání stavebního povolení

- MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní

nebo na internetových stránkách města - MěÚ Holešov, odbor DS

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

poplatek za vydání stavebního povolení je ........... Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

cca 30dnů (lhůty dle správního řádu)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění

- 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

- 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

- 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor investic, silničního hospodářství a údržby města MěÚ Holešov - speciální stavební úřad

26. Kontaktní osoba
Aleš Ryška, tel.: 573 521 453
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
11.6. 2010
28. Popis byl naposledy aktualizován
19.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace