znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: stavební povolení (speciální stavební úřad)

3. Pojmenování životní situace
stavební povolení (speciální stavební úřad)
4. Základní informace k životní situaci

stavební povolení se vydává ke stavbě komunikace, chodníku, parkoviště

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

fyzická a právnická osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- podání žádosti

+ přílohy

- projektová dokumentace

- doklad o vlastnictví (LV)

- souhkasy vlastníků dotčených pozemků

- vyjádření vlastníků inženýrských sítí

- vyjádření DI PČR Kroměříž

- následuje vypsání stavebního řízení, správní poplatek, vydání rozhodnutí

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

podáním žádosti + přílohy

8. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní - speciální stavební úřad, přízemí, dveře č. 107, tel.: 573 521 453

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení + přílohy

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- žádost o vydání stavebního povolení

- MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní

nebo na internetových stránkách města - MěÚ Holešov, odbor DS

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

poplatek za vydání stavebního povolení je ........... Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

cca 30dnů (lhůty dle správního řádu)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

28. Popis byl naposledy aktualizován
19.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu