znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Kolaudační souhlas (speciální stavební úřad)

1. Identifikační číslo
51
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Kolaudační souhlas (speciální stavební úřad)
4. Základní informace k životní situaci

Kolaudační souhlas se vydává po dokončení stavby, na kterou bylo vydáno stavební povolení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická a právnická osoba

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- vyplnění žádosti (tiskopisu)

- podání žádosti + přílohy (skutečné zaměření stavby, protokol o předání a převzetí stavby)

- další dle dohody s pracovníkem úřadu

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

podáním žádosti

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní - speciální stavební úřad,
přízemí dveře č. 107, tel.: 573 521 453

(budova MěÚ na ul. Masarykova)

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní - speciální stavební úřad,
přízemí dveře č. 107, tel.: 573 521 453

(budova MěÚ na ul. Masarykova)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- žádost + přílohy

- skutečné zaměření stavby

- protokol o předání stavby

- další dle dohody s pracovníkem úřadu

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost k dispozici na MěÚ - odbor dopravní a správní (DS)

nebo na internetových stránkách města (MěÚ - odbor DS) 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 15 dnů od doručení žádosti stavebníka speciální stavební úřad stanoví termín provedení kontrolní prohlídky a pokud se nezjistí závady bránící užívání, do 15 dnů vydá kolaudační souhlas.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

účastníci řízení dle stavebního povolení

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

internetové stránky města (MěÚ Holešov - odbor DS)

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

související zákony:

- 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon)

- 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění

- 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 

18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou opravné prostředky.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

nebude vydán kolaudační souhlas, pokud nebudou dodrženy podmínky stavebního povolení

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor investic, silničního hospodářství a údržby města

 

26. Kontaktní osoba
Aleš Ryška, tel.: 573 521 453
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21.9. 2010
28. Popis byl naposledy aktualizován
16.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace