znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: ohlášení stavebních úprav (speciální stavební úřad)

3. Pojmenování životní situace
ohlášení stavebních úprav (speciální stavební úřad)
4. Základní informace k životní situaci

rekonstrukce chodníků, komunikací, parkovišť (povrchů)

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

fyzická a právnická osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- podání žádosti

+ přílohy

- doklad o vlastnictví (LV)

- zjednodušená dokumentace

- souhlas vlastníka dotčeného pozemku

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

podáním žádosti  + přílohy

8. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní (DS) - sp eciální stavební úřad,

2. poschodí, dveře č. 107, tel.: 573 521 453

(budova MěÚ, ul. Masarykova)

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor dopravní a správní (DS) - speciální stavební úřad, 

2. poschodí, dveře č. 107, tel.: 573 521 453

(budova MěÚ, ul. Masarykova)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

vyplněnou žádost  + přílohy

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost "ohlášení stavby - stavební úpravy"

k dispozici na MěÚ Holešov, odboru DS, dveře č. 107

nebo na internetových stránkách města - MěÚ Holešov, odbor DS

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

null

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

do 30 dnů (dle správní řád)

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

internetové stránky města - MěÚ Holešov, odbor DS

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

183/2006 Sb., (stavení zákon) v platném znění

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

28. Popis byl naposledy aktualizován
17.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
nebyl stanoven