znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Zvláštní užívání pozemní komunikace - uložení inž. sítí

3. Pojmenování životní situace
Zvláštní užívání pozemní komunikace - uložení inž. sítí
4. Základní informace k životní situaci

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov, přízemí, dveře č. 107, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář je k dispozici na www stránkách Města Holešov

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání rozhodnutí je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a činí 1000,-kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti - dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastník pozemní komunikace, do které má být inženýrská síť umístěna.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Email: ales.ryska@holesov.cz

Datová schránka Města Holešov

28. Popis byl naposledy aktualizován
25.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Není stanoven