znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Zvláštní užívání pozemní komunikace - sport., kult. apod. akce

1. Identifikační číslo
55
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Zvláštní užívání pozemní komunikace - sport., kult. apod. akce
4. Základní informace k životní situaci

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická nebo fyzická osoba starší 18ti let

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti a příslušných příloh

Vydání rozhodnutí

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov, přízemí, dveře č. 107, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov, přízemí, dveře č. 107, Ryška Aleš, tel.: 573 521 453

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Souhlas majetkového správce dotčené komunikace

Vyjádření Policie ČR, Dopravní inspektorát Kroměříž

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici:

Městský úřad Holešov, místo prvního kontaktu (vestibul)

Městský úřad Holešov, II. patro, dveře č. 310

Internetové stránky Města Holešov

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky jsou dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

zvláštní užívání do 10 dnů 100,-kč

zvláštní užívání do 6 měsíců 500,-kč

zvláštní užívání delší než 6 měsíců 1000,-kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v jednoduchých případech do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů od podání žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Majetkový správce dotčené komunikace

Policie ČR, Dopravní inspektorát Kroměříž

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí je možno se odvolat a to do 15ti dnů od doručení rozhodnutí písemnou formou k orgánu, který napadené rozhodnutí vydal

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komuniacích, §42, §42a, §42b

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, masarykova 628, 769 17 Holešov

26. Kontaktní osoba
Ryška Aleš, tel.: 573 521 453
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21.9.2010
28. Popis byl naposledy aktualizován
25.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Bez omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace