znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Holešova

1. Identifikační číslo
61
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Holešova
4. Základní informace k životní situaci

Město Holešov vytvořilo účelový peněžní zdroj, který slouží k úhradě nákladů spojených se zlepšováním bytového fondu města, zabezpečení potřeb územního rozvoje města, životního prostředí a vzhledu města a k poskytování zvýhodněných účelových půjček majitelům obytných budov a bytů, včetně členů bytových družstev.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadateli o půjčku z fondu mohou být fyzické a právnické osoby, které vlastní budovy a byty na území města Holešova a jeho místních částech, členové bytových družstev, kteří příjmou smluvní závazek použít poskytnutou půjčku podle stanovených podmínek.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  • podání žádosti o poskytnutí půjčky na základě zveřejněného výběrového řízení
  • projednání žádosti o poskytnutí půjčky - Rada města  Holešova 
  • posouzení nabídek - Zastupitelstvo města Holešova - schválení - neschválení
  • podpis smlouvy o půjčku, čerpání přidělené půjčky
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o poskytnutí půjčky (včetně příloh) na základě zveřejněného výběrového řízení (koná se minimálně 1x za rok).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov - Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města (ISU)                Masarykova 628, 769 17  Holešov                                                                                                                                - úsek fondu rozvoje bydlení
 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města, Masarykova 628, 769 17  Holešov, II. patro, dveře č. 308,                                                                                                           FRYBORTOVA EVA, tel.: 573 521 451, e-mail: eva.frybortova@holesov.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

doklad totožnosti v originále

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

null

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 14-dnů po schválení půjčky Zastupitelstvem města Holešova, ve složitějších případech do 30-ti dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

null

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel musí doložit:

  • výpis z listu vlastnického (Katastrální úřad)
  • doklad o jednání se stavebním úřadem (v případě potřeby)
  • projektová dokumentace (v případě potřeby)
16. Elektronická služba, kterou lze využít

eva.frybortova@holesov.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění pozdějších předpisů.

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

null

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

viz smlouva o půjčce

21. Nejčastější dotazy

null

22. Další informace

null

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

null

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

null

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města Městského úřadu Holešov

26. Kontaktní osoba
Eva Frybortová, tel.: 573 521 451
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
28. Popis byl naposledy aktualizován
11.03.2011
29. Datum konce platnosti popisu
bez omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace