znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Výpis z evidenční karty řidiče, výpis o záznamech bodového hodnocení.

3. Pojmenování životní situace
Výpis z evidenční karty řidiče, výpis o záznamech bodového hodnocení.
4. Základní informace k životní situaci

Výdej dat z registru řidičů je poskytován prostřednictvím příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností formou výpisu  z evidenční karty řidiče a výpisu o záznamech bodového hodnocení.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené.  Jiným fyzickým osobám nebo právnickým osobám se poskytnou údaje z registru řidičů  na základě písemného souhlasu osoby, ověřeného příslušným orgánem, o jejíž údaje fyzická  nebo právnická osoba žádá.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné  žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis o záznamech bodového hodnocení  u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis o záznamech  bodového hodnocení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Od 1. 1. 2009 je možné žádat o výpisy z registru řidičů také na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. magistrátu města.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný doklad  totožnosti. případně písemný souhlas osoby, o jejíž údaje žádáte, ověřený příslušným orgánem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádost o  záznamech bodového hodnocení  jsou  k dispozici na obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek na obecním úřadě obce s rozšířenou působností činí 15 Kč za každou započatou stranu u výpisu z evidenční karty řidiče , 15 Kč pro tisk  výpisu záznamu bodového hodnocení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo žádosti o výpis z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení. Zpravidla se však tyto záležitosti vyřizují na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
28. Popis byl naposledy aktualizován
11.3.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.