znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Vydání mezinárodního řidičského průkazu (dále jen MŘP).

3. Pojmenování životní situace
Vydání mezinárodního řidičského průkazu (dále jen MŘP).
4. Základní informace k životní situaci

Mezinárodní řidičský průkaz se vydává držiteli řidičského oprávnění na základě jeho žádosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel řidičského oprávnění.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

S žádostí  o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí držitel  předložit  platný doklad totožnosti žadatele, platný řidičský průkaz nebo platný řidičský průkaz vydaný cizím státem , jednu fotografii o rozměru 3,5 x 4,5cm. Žadatel o vydání mezinárodního průkazu je povinen převzít mezinárodní řidičský průkaz osobně u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Držitel nesmí mít  více než jeden platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a více než  jeden platný mezinárodní řidičský průkaz podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).  Držitel mezinárodního řidičského průkazu  ani jiná neoprávněná osoba nesmí v mezinárodním řidičském průkazu provádět žádné zápisy, změny, opravy  nebo úpravy. Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje k řízení motorových vozidel na území České republiky.  Platnost MŘP  se stanoví shodně s dobou platnosti řidičského průkazu, na jehož základě  byl mezinárodní řidičský průkaz vydán, nejdéle na dobu tří let ode dne vydání (Vídeň 1968),  a na dobu jednoho roku ode dne vydání u MŘP (Ženeva 1949).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

S pracovníky příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. magistrátu města.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě musíte předložit: platný doklad totožnosti, platný řidičský průkaz, jednu fotografii.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu jsou k dispozici na všech příslušných úřadech

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 50 Kč , který uhradíte v pokladně příslušného obecního úřadu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny  podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá mezinárodní řidičský průkaz bezodkladně po podání žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968;
Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Stránky Ministerstva dopravy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
28. Popis byl naposledy aktualizován
11.3.2010
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.