znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Vydávání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy; změny a doplnění údajů v cestovních dokladech

3. Pojmenování životní situace
Vydávání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy; změny a doplnění údajů v cestovních dokladech
4. Základní informace k životní situaci

Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady. Podmínky pro jejich vydání stanoví (kromě zákona o cestovních dokladech) příslušná mezinárodní smlouva; např. pro cestování dětí v rámci malého pohraničního styku s Polskou republikou lze používat cestovní přílohu. 

Ve vydaných cestovních pasech rodičů lze provést změny údajů o zapsaném dítěti, resp. občanovi mladším 10 let (zpravidla se jedná o změnu příjmení zapsaného dítěte).
 
Doplnění údajů o dítěti do cestovního průkazu nebo změnu údajů o dítěti zapsaném v cestovním průkazu provádí zastupitelský úřad České republiky v zahraničí.
 
Ve vydaném cestovním dokladu lze na žádost občana doplnit údaje o titulu nebo vědecké hodnosti (lze doplnit označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, označení "docent" nebo "profesor" nebo vědeckou hodnost).
 
Další změnou údajů v cestovním dokladu, kterou lze provést, je prodloužení doby platnosti některých cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy a cestovního průkazu, u kterého dobu platnosti prodlužuje zastupitelský úřad.
 
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o provedení změn nebo o doplnění údajů v cestovním dokladu mohou podat osoby, které jsou oprávněny podat žádost o vydání cestovního pasu.

Žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy k plnění úkolů v zahraničí může za občana podat pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem.
 
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.

 
8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o provedení změn nebo o doplnění údajů do cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu; jedná-li se o cestovní pas, který neobsahuje biometrické údaje, lze tuto žádost podat u těchto úřadů mimo místo trvalého pobytu občana nebo u kteréhokoliv matričního úřadu.

Žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy se podává u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, nebo u kteréhokoliv matričního úřadu.
 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je třeba předložit:

  • doklady prokazující údaje zapisované do jiného cestovního dokladu (např. platný občanský průkaz),
  • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti, pokud žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy podává za občana pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, a odůvodnění, pokud ho daná mezinárodní smlouva vyžaduje,
  • jde-li o zapsání označení absolventa vyšší odborné školy, akademického titulu, označení "docent" nebo "profesor" nebo vědecké hodnosti, doklad prokazující jejich udělení (např. diplom),
  • doklad o změně údajů o dítěti zapsaném v cestovním dokladu rodiče (např. doklad o změně jeho příjmení),
  • platný cestovní doklad, v němž má být provedena změna nebo doplnění údajů
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předkládá se vyplněná žádost na předepsaném tiskopisu.

Vzory tiskopisů naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zpoplatňuje se pouze:

  • vydání hraničního průkazu - 100 Kč,
  • zapsání titulu nebo vědecké hodnosti - 50 Kč,
  • změna údajů v cestovním dokladu - 50 Kč (za každou změnu).
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem (bezodkladně nebo do 30 dnů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

 

 

 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 
16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

28. Popis byl naposledy aktualizován
23.4.2013
29. Datum konce platnosti popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.