znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Podání návrhového přestupku

1. Identifikační číslo
2. Kód
3. Pojmenování životní situace
Podání návrhového přestupku
4. Základní informace k životní situaci

Komise pro projednávání přestupků může z moci úřední zahájit správní řízení na jednoho z rodiných příslušníků, manželů, či osob žijících ve společné domácnosti jen na výslovný návrh druhého z manželů, apod. Takovýto návrh je nutné podat písemně Komisi k projednávání přestupků do tří měsíců od spáchání přestupku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba poškozená přestupkem, který na ní spáchala osoba blízká. Nebo právní zástupce poškozené/ho.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podat písemný nebo ústní návrh na stíhání osoby blízké z daného přestupku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Ing. Markéta Holíková.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

formuláře nejsou potřeba

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

podání návrhu je zdarma. V případě, že se neprokáže vina osoby blízké, je navrhovatel povinnen zaplatit náklady řízení ve výši 1000,-kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

návrh musí být podán do 3 měsíců od spáchání přestupku. Po roce od zahájení řízení je přestupek promlčen.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

žádní

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

podání vysvětlení, svědectví před Komisí pro projednávání přestupků,

16. Elektronická služba, kterou lze využít

datová zpráva podepsaná zaručeným elektronickým podpisem

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Správní řád - zák. č. 500/2006 Sb.,

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon o přestupcích - zák. č. 200/1990 Sb.,

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání, po vynesení rozhodnutí

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Náklady řízení 1000,-Kč

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

Ing. Markéta Holíková.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravní a správní.

26. Kontaktní osoba
Ing. Markéta Holíková
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
21.10.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován
22.7.2013
29. Datum konce platnosti popisu
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace