znak města Holešov

Životní situace - Váš pomocník při jednání s úřadem

Nacházíte se zde: Město Holešov » Životní situace

Vyhledávání životních situací,

Detail životní situace: Odběr povrchových vod (čerpadlem a jiným zařízením)

3. Pojmenování životní situace
Odběr povrchových vod (čerpadlem a jiným zařízením)
4. Základní informace k životní situaci

Jedná se stavební povolení vodních děl (studny, čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovodu, vodní nádrže, rybníku apod.) a související povolení k nakládání s vodami (tj. odběr povrchových a podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, akumulace, vzdouvání, využití energetického potenciálu vod atd.), povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace, a udělení kolaudačního souhlasu.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 Žadatel musí doložit  žádost a doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. U stavebního povolení je nutno zaplatit příslušný správní poplatek.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním formuláře žádosti včetně povinných dokladů.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 Viz bod 6

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 http://www.holesov.cz/mestsky-urad/odbor-zivotniho-prostredi/vodni-hospodarstvi   

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka č. 17.

Poplatky se vybírají u stavebního povolení, u změny stavby před dokončením, u kolaudace po stanoveném termínu.
Poplatky lze zaplatit v pokladně Městského úřadu Holešov, převodem z účtu nebo složenkou.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

60 dnů, ve složitých případech 3 měsíce.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle povahy žádosti, např. majitelé sousedních pozemků, správce vodního toku, obec, správci inženýrských sítí atd.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

x8qbfvu (Město Holešov)  

28. Popis byl naposledy aktualizován
18.10.2011
29. Datum konce platnosti popisu