Kontrola vykonaná v rámci přenesené působnosti za rok 2016

Obecní živnostenský úřad Holešov v roce 2016 provedl 187 kontrol a kontrolních šetření. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a předpisů souvisejících s podnikáním, dále zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (21), zákonů zakazující nalévání alkoholu mladistvým a zákonů regulující prodej lihovin a tabákových výrobků (17). Současně byly prováděny kontroly podnikatelských subjektů s vazbou na zahraniční osobu (10), stánkového prodeje (10), výkupen kovů (2) a v oblasti cestovního ruchu. Zdejší živnostenský úřad prováděl společné kontroly s Českou obchodní inspekcí, oblastním inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj, Celním úřadem pro Zlínský kraj, Policií ČR, HZS Zlínského kraje, Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje.
Výše uvedené kontroly byly prováděny na základě zpracovaného plánu kontrol, z vlastního podnětu nebo z podnětu třetích stran.
Při kontrolách bylo zjištěno 67 porušení, v převážné míře zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a bylo uloženo 19 blokových pokut a v součtu se správním řízením, byly uloženy sankce ve výši 59.000,-Kč. Sankčně bylo zrušeno 20 živnostenských oprávnění.

Celkový počet kontrol    187
z toho     

ochrana spotřebitele    21
prodej lihovin, tabákových výrobků     17
kontrola na základě podnětu     11
stánkový prodej    10
kontrola zahraničních osob    10

Počet kontrolních porušení    74
z toho    

postoupeno na příslušný správní úřad    14
počet blokových pokut    19
výše blokových pokut    16.500
počet pokut uložených ve správním řízení    9
výše pokut uložených ve správním řízení     42.500
počet sankčně zrušených živnostenských oprávnění    20
počet sankčně pozastavených živnostenských oprávnění    1

Počet předepsaných nákladů řízení    38
Výše předepsaných nákladů řízení    38.000
Počet kontrol prováděných v součinnosti s jinými orgány    6

Údaje jsou zveřejňovány na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star