Tříkrálová sbírka zahájena

I když hlavní Tříkrálová sbírka 2019, organizovaná Charitou, začne v sobotu 5. ledna ráno, už v pátek 4. ledna vyšli, či spíše vyjeli na bryčce K. Loučky první koledníci – Tří králové  - vedení holešovským děkanem a farářem P. J. Walczakem po hlavních holešovských úřadech a podnicích. Mimo jiné navštívili i Městský úřad Holešov, kde byli přivítáni, pohoštěni a hlavně obdarováni starostou města R. Seifertem a místostarosty P. Karhanem a M. Roubalíkem. A samozřejmě s peněžními dary se přidali i pracovníci městského úřadu. Všichni dárci dostali od koledníků požehnání, charitní kalendářík a cukřík a kdo chtěl, napsali mu na dveře C+M+B, což jak známo nejsou iniciály Tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, ale žehnací formule Christus Mansionem Benedicat, tedy Ať Kristus požehná tomuto domu.

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star