Fond kultury, sportu a vzdělávání 2019

Žádosti

Ke každému programu je tzv. dodatek k žádosti

Přílohy žádosti

  • Prostá kopie dokladu o zřízení účtu
  • Prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu
  • Čestné prohlášení (DOC, 26 kB)

Tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti.

Termíny

Lhůty pro podání žádostí jsou u všech druhů dotací s výjimkou mimořádných finančních dotací do 28.2.2019, u mimořádných dotací je to 1.3. až 30.11.2019. U dotace na nájem tělocvičen je také možnost podání žádosti do konce kalendářního měsíce, za který se o dotaci žádá poprvé.

Poskytnuté dotace

Dotace poskytnuté roce 2019 v rámci Fondu kultury, sportu a vzdělávání najdete v následující tabulce [PDF, 153 kB].

Rada města Holešova udělila pro rok 2019 souhlas s užitím znaku města pro všechny subjekty, které obdržely dotaci z fondu, za účelem propagace města Holešova.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star