Fond kultury, sportu a vzdělávání v roce 2019

V roce 2019 bude město Holešov opět poskytovat dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova. Dotace bude poskytována za účelem podpory aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, sociální a životního prostředí, a to pro aktivity v Holešově či s Holešovem spojené. Příjemcem dotace může být právnická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací i fyzická osoba a fyzická osoba podnikající. Všichni příjemci však musí vyvíjet činnost na území města Holešova.

Stejně jako v roce 2018 i letos jsou vypsány čtyři dotační programy: Akce milion, mimořádné finanční dotace, dotace na tělocvičny a dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích. Pro každou dotaci musí být podána žádost na předepsaném formuláři, speciální dodatek žádosti dle typu programu a přílohy dle článku 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu (tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele). Povinné přílohy jsou tři, a to

1) prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele,

2) prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu žadatele (lze použít aktuální výpis z veřejného rejstříku elektronicky podepsaný příslušným soudem),

3) čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu.

Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče, nebo jsou k dispozici na internetových stránkách města.

Největší finanční částka je tradičně rozdělována v programu Akce milion. Uzávěrka příjmu žádostí bude 28. 2. 2019. Příjem žádostí o mimořádné finanční dotace bude probíhat v termínu 1. 3. 2019 – 02. 12. 2019. Další informace týkající se fondu jsou k dispozici na oficiálním webu města www.holesov.cz. Případné dotazy je možné konzultovat na následujících kontaktech:  ilona.augusti@holesov.cz, tel. 573 521 550, petr.chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.

Atmosféru slavnostního předávání grantů v ramci Fondu kultury, sportu a vzdělávání v roce 2018 si můžete připomenout v archivu aktualit.

 

Mgr. Ilona Augusti

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star