Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - hlavový ořez 111 kusů habrů