Nástroje strategického řízení

eu-esf.png

Město Holešov v listopadu roku 2018 po dvou letech trvání ukončilo projekt „Nástroje strategického řízení“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002930.

Projekt doplňuje další aktivity města Holešova naplňující Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014–2020 s cílem zvyšovat kvalitu a efektivitu veřejné a státní správy a rozvíjet možnosti eGovernmentu na regionální úrovni.
Jeho cílem bylo zkvalitnění strategického řízení města - zpracování strategického plánu rozvoje města, jako nástroje řízení regionu a strategie dlouhodobého finančního plánování, coby nezbytného předpokladu uskutečňování strategických cílů rozvoje města. Dokument Strategický plán rozvoje města Holešova a Strategie dlouhodobého finančního plánování města Holešova jsou k dispozici v kanceláři tajemníka městského úřadu. Pro veřejnost byla zpracována zkrácená verze Strategického plánu rozvoje města Holešova . Součástí projektu bylo také zajištění školení pro pracovníky městského úřadu a zastupitele. Jednotlivých školení se zúčastnilo celkem 92 osob a školení přispěla k efektivnímu zapojení pracovníků do vlastní realizace projektu, ale i k vytvoření podmínek pro následný rozvoj aktivit, profesionální a efektivní služby veřejné správy. Byl pořízen podpůrný software pro účinné a transparentní řízení hospodaření města, schránka důvěry pro zabezpečenou komunikaci.
Náklady projektu činily 1,8 mil. Kč, z nichž je 85 % hrazeno z Evropského sociálního fondu a 10 % ze státního rozpočtu. Město Holešov se ze svého rozpočtu podílí 5 % nákladů.
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002930.

Strategický plán rozvoje města Holešova - zkrácená verze [PDF, 2,9 MB]

Strategie dlouhodobého finančního plánování města Holešova [PDF, 3,4 MB]

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star