Výzva k podání nabídky na veř. zakázku na dodavatele zahradnických služeb