Výzva k podání nabídky na veř. zakázku pronájem a provoz bufetu