Kontrola vykonaná v rámci přenesené působnosti za rok 2018

Obecní živnostenský úřad Holešov v roce 2018 provedl 128 kontrol a 30 kontrolních šetření. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a předpisů souvisejících s podnikáním, dále zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonů regulující prodej lihovin a tabákových výrobků. Současně byly prováděny kontroly podnikatelských subjektů s vazbou na zahraniční osobu, stánkového prodeje a v oblasti cestovního ruchu. Zdejší živnostenský úřad provedl několik společných kontrol s Českou obchodní inspekcí, oblastním inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
Výše uvedené kontroly byly prováděny na základě zpracovaného plánu kontrol, z vlastního podnětu nebo z podnětu třetích stran.

Při kontrolách bylo zjištěno 36 porušení, v převážné míře zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a bylo uloženo 19 blokových pokut a v součtu s přestupkovým řízením byly uloženy sankce ve výši 59.500,-Kč. Sankčně bylo zrušeno 16 živnostenských oprávnění.

Celkový počet kontrol    128
z toho     

ochrana spotřebitele    16
prodej lihovin, tabákových výrobků     1
kontrola na základě podnětu     6
stánkový prodej    15
kontrola zahraničních osob    4

Počet kontrolních porušení    36
z toho    

postoupeno na příslušný správní úřad    1
počet blokových pokut    19
výše blokových pokut    21.500,- Kč
počet pokut uložených v přestupkovém řízení    15
výše pokut uložených v přestupkovém řízení     38.000,- Kč
počet sankčně zrušených živnostenských oprávnění    16
počet sankčně pozastavených živnostenských oprávnění    1

Počet předepsaných nákladů řízení    19
Výše předepsaných nákladů řízení    19.000,- Kč
Počet kontrol prováděných v součinnosti s jinými orgány    5

Údaje jsou zveřejňovány na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star