Výzva k podání nabídky na veř. zakázku ořez boků a vrchů v zámecké zahradě