Morový – Mariánský sloup

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 23643/7-5944.


Sochařská a kamenická práce z doby vrcholného baroka, pochází ze začátku 18. století.


Je vysoký sedm metrů. Je složen ze tří základních částí: z trojúhelníkové balustrády sestavené z kuželů se třemi světci v rozích (svatý Jan Nepomucký, svatý Jan Sarkander a svatý Roch), z podstavce, na němž stojí vysoký sloup, a z vlastní sochy Panny Marie s andílky umístěné na hlavici sloupu.


Nachází se na náměstí Dr. E. Beneše.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star