Město Holešov ukončilo projekt na rozvoj informačních technologií

logo-mmr-irop.png

V prosinci roku 2018 ukončilo Město Holešov projekt Modernizace informačních a komunikačních technologií v Holešově a realizovalo tak další krok v elektronizaci a modernizaci služeb městského úřadu. Projekt doplnil již dříve uskutečněné investice města do rozvoje e-Governmentu. Modernizace sníží podíl rutinní administrativní práce zaměstnanců úřadu a organizací města, posílí bezpečnost uchovávání a přenosu dat, zrychlí a zefektivní vyřízení agend, uvolní prostor pro věcné řešení úkolů. Pro občany tak budou služby městského úřadu díky elektronické komunikaci dostupnější, vyřizování jejich záležitostí bude administrativně méně náročné.


Cena investice činila 8,116 mil. Kč a zahrnovala doplnění výkonu infrastruktury (server, diskové pole, záložní agregát), portál občana, posílení bezpečnosti elektronické komunikace a uložení dokumentů, rozšíření elektronicky zpracovávaných agend a sdílení elektronických služeb městského úřadu s organizacemi města.


Město mohlo projekt zrealizovat díky získání dotace z Evropských strukturálních fondů (výzva 28 IROP), jejímž cílem bylo v souladu s národní koncepcí Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ podpořit úřady měst a obcí ČR ve využívání informačních technologií při výkonu agend, rozvíjení propojení na centrální systémy, efektivním řízení rozvoje regionu, poskytování služeb občanům. Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu činí 6,197 mil. Kč.


Registrační číslo projektu je CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0003201.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star