Pivovar

Pivovarnictví mělo v Holešově dlouholetou tradici, a to již od 16. století. Za toto dlouhé období byly pivovary majetkem mnoha pánů nebo společností.

V letech 1689–1690 nechal postavit Jan Kryštof z Rottalu pivovar se sladovnou v dnešní Masarykově ulici. Dle inventáře zhotoveného po smrti Jana Zikmunda hraběte z Rottalu z roku 1718, kde se psalo o holešovském panství, měl pivovar ročně 70 až 85 várek. Od roku 1910 byli nájemci pivovaru společníci Kovář, Trnka a Vodička (Parostrojní pivovar v Holešově). Vyráběli 12° Březňák a 16° Kozel. Od roku 1933 měla pivovar v nájmu omlazená firma Alois Trnka a spol. Roční kapacita výroby byla 20 000 hl piva a 100 vagónů sladu. Vyrábělo se 10° výčepní pivo a 12° ležák v sudech i lahvích. Pivovar zaměstnával až 35 pracovníků. Po smrti Rudolfa Vrbny koupil podíly od dědiců dr. Josef Vrána a pivovar dále pronajal dosavadním nájemcům. V období války (1. 7. 1942) byl pivovar Němci zrušen a některé zařízení odvezeno. Po osvobození bylo ustanoveno Družstvo pivovaru a sladovny (s předsedou Františkem Stojanem). Byli v něm zastoupeni nájemci, zemědělci, odběratelé i zaměstnanci. Ředitelem závodu byl ing. Eduard Prusenovský. Pivovar byl vystaven nákladem 6 milionů Kčs. Bývalí nájemci, nyní členové Družstva, vložili své zařízení. V roce 1948 byl pivovar znárodněn Vyhláškou ministryně výživy ze dne 18. 12. 1948 o znárodnění některých průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském. V letech 1948–1952 byl součástí podniku Slovácké pivovary n. p., následně v letech 1953–1955 patřil pod Valašské pivovary n. p. Po zřízení krajského podniku byl začleněn do Jihomoravských pivovarů n. p. jako provozovna závodu Kroměříž.

Poslední pivo se v holešovském pivovaru vařilo v roce 1961, pak pokračovala jen výroba sladu, a to do roku 1973. Zbytek zařízení leželo ladem, pokud nebylo odvezeno jinam. Po úplném zavření pivovaru byly budovy využívány i jako sklady spotřebním družstvem Jednota. Dne 4. 4. 2007 proběhla dražba souboru nemovitostí pivovaru. V areálu byly rovněž sklady a dílny. Budovy pivovaru jsou dosud zachovány, ale neudržovány.

V současnosti areál prochází velkou změnou. Rozsáhlý prostor plný zchátralých budov se znovu otevře lidem. Vzniknou tu nové byty, provozovny živnostníků i parkovací místa. Výstavba a rekonstrukce potrvá dva roky.

Zdroj: https://www.zholesova.cz/2009/12/06/pivovarnictvi-v-holesove/

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star